You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44480
NGÀY NỘP ĐƠN 06/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU PHARITON-SUPER PHARITON SUPER
Cấp bằng
PHARITON-SUPER  PHARITON SUPER
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Dược phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh(VN)37-39 Phạm Thái Bường, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. : 27/02/2006 : - (VI) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM : Số 27 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (VI) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM(VN)27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh : 18/09/2020 (VI) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM(VN)27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh : 10/04/2012 (VI) Công ty cổ phần dược phẩm Trà Vinh(VN)27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh : 13/12/2006 (VI) Công ty dược vật tư y tế Trà Vinh(VN)37-39 Phạm Thái Bường, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. : 19/06/2003
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 37-39 Phạm Thái Bường, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037307-000
NGÀY CẤP BẰNG 23/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090674
NGÀY HẾT HẠN 06/01/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.06 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.23 Công bố B | 2001.07.25 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2006.01.12 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2006.11.22 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.06.17 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2012.03.02 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.03.09 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2020.03.09
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger