You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44503
NGÀY NỘP ĐƠN 24/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU ARONA ARONA A RON A
Hết hạn
ARONA  ARONA A RON A
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 34 Thuốc lá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Bắc Sơn(VN)Phường Đáp Cầu, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phường Đáp Cầu, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 08/06/2016
SỐ VĂN BẰNG 4-0037126-000
NGÀY CẤP BẰNG 10/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090808
NGÀY HẾT HẠN 24/01/2020
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.24 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.10 Công bố B | 2001.06.25 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2006.01.18 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.07.23 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2016.04.08 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2017.06.01 4325 LX4 Chuyển giao quyền sử dụng VBBH | 2017.10.13
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger