You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44556
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU MINOTEX MINOTEX
Hết hạn
MINOTEX  MINOTEX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Thuốc chữa bệnh.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.I.A (TENAMYD CANADA) LTD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 9925 Lajeunesse Rue, Montréal, Québec, Canada H3L2C9
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 9925 Lajeunesse Rue, Montréal, Québec, Canada H3L2C9
SỐ VĂN BẰNG 4-0037308-000
NGÀY CẤP BẰNG 23/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
NGÀY HẾT HẠN 11/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.11 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.23 Công bố B | 2001.07.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger