You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44569
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU N/A/R/S/I/S, hình NARSIS N A R S I S
Hết hạn
N/A/R/S/I/S, hình  NARSIS N A R S I S
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Đồ lót nam nữ.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.05 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH VIKO GLOWIN Hà Nội(VN)Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 29/03/2005
SỐ VĂN BẰNG 4-0038526-000
NGÀY CẤP BẰNG 09/10/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 26/11/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091169
NGÀY HẾT HẠN 11/01/2020
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.11 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.10.09 Công bố B | 2001.11.26 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2004.09.07 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2004.09.07 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.10.23
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger