You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44575
NGÀY NỘP ĐƠN 12/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU LASTING LD, hình LASTING LA S TING LD L D
Cấp bằng
LASTING LD, hình  LASTING LA S TING LD L D
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 19 Bột trét tường các loại.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "LD", "Lasting"..
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn : B20 khu dân cư An Lộc, đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh : - (VI) Công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại SI MIN(VN)106 A1 đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh : 09/12/2005 (VI) Cơ sở SI MIN(VN)106 A1 đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh : 09/01/2002 (VI) Doanh nghiệp tư nhân Liên Sơn(VN)F9 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh : 28/05/2010
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 106 A1 đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0039006-000
NGÀY CẤP BẰNG 26/11/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/01/2002
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100021
NGÀY HẾT HẠN 12/01/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.12 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.11.26 Công bố B | 2002.01.25 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2004.02.09 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2004.10.25 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2004.10.26 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.01.06 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2010.02.05 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.07.08
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger