You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44583
NGÀY NỘP ĐƠN 12/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU TRUENET TRUENET
Hết hạn
TRUENET  TRUENET
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Dịch vụ kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho bên thứ ba có lắp đặt hệ thống cáp truyền dữ liệu; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực chọn lọc và lắp đặt cáp truyền dữ liệu. Nhóm 09 Cáp mạng và các bộ phận của chúng dùng để truyền dữ liệu; dây điện dùng cho cáp mạng và bộ phận của chúng dùng để truyền dữ liệu; thiết bị nối dây điện dùng cho cáp mạng. Nhóm 36 Dịch vụ bảo hiểm việc triển lãm sản phẩm cáp truyền dữ liệu. Nhóm 41 Dịch vụ giáo dục và đào tạo về lĩnh vực tìm chọn và lắp đặt cáp truyền dữ liệu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ADC Digital Communications, Inc.(US)One Greenwood Road, Sidney, Nebraska 69162, United States of America
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN One Greenwood Road, Sidney, Nebraska 69162, United States of America
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 27/02/2010
SỐ VĂN BẰNG 4-0037387-000
NGÀY CẤP BẰNG 29/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100039
NGÀY HẾT HẠN 12/01/2020
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.12 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.29 Công bố B | 2001.07.25 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2005.10.04 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2005.10.04 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.01.12 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2010.01.12 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2014.01.02 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2017.03.20
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger