You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44592
NGÀY NỘP ĐƠN 13/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU CLANZEN CLANZEN
Cấp bằng
CLANZEN  CLANZEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Thuốc và dược phẩm các loại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà : Số 74 đường Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà : - (VI) Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà(VN)48 Sinh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà : 06/08/2019 (VI) Công ty dược - vật tư y tế Khánh Hoà(VN)48 Sinh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà : 29/09/2009
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 48 Sinh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (SĐ4-2001-181)
SỐ VĂN BẰNG 4-0037474-000
NGÀY CẤP BẰNG 11/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091008
NGÀY HẾT HẠN 13/01/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.13 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.11 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.09.11 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2009.09.11 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.03.21 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2019.03.21
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger