You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44600
NGÀY NỘP ĐƠN 18/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU DARIGOLD DARIGOLD
Cấp bằng
DARIGOLD  DARIGOLD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Các sản phẩm bơ, sữa, bao gồm các sản phẩm sữa động vật, sữa bột, nước sữa, sữa lỏng, kem sữa, các sản phẩm sữa được tạo ra do nuôi đặc biệt, bơ và các hỗn hợp, các sản phẩm giống bơ, dầu bơ, và các sản phẩm khác thuộc nhóm này.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) DARIGOLD, INC. : P.O. Box 80627, Seattle WA 98108, USA : - (VI) DARIGOLD, INC.(US)1130 Rainier Avenue South, Seattle, Washington 98144, USA : 28/03/2022 (VI) DARIGOLD, INC.(US)635 Elliott Avenue West, P.O. Box 79007, Seattle, WA 98119, United State of America : 31/03/2010
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 635 Elliott Avenue West, P.O. Box 79007, Seattle, WA 98119, United State of America
SỐ VĂN BẰNG 4-0049379-000
NGÀY CẤP BẰNG 20/06/2003
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2003
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100208
NGÀY HẾT HẠN 18/01/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP : Tầng 5, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.18 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 460 KN4 Đơn khiếu nại | 2002.05.27 263-Quyết cấp cấp bằng | 2003.06.20 Công bố B | 2003.07.25 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2010.02.05 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.02.05 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2010.02.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.08.08 4154 NH Biên lai điện tử | 2021.04.28 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2021.04.28 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2021.04.28
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger