You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44776
NGÀY NỘP ĐƠN 21/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU INDOCHINE INSURANCE, hình INDOCHINE INSURANCE
Hết hạn
INDOCHINE INSURANCE, hình  INDOCHINE INSURANCE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Bảo hiểm, bảo hiểm tại nạn, môi giới, cho thuê bất động sản, văn phòng tín dụng, tư vấn bảo hiểm, thông tin bảo hiểm, đại lý nhà, đánh giá bất động sản, thuê mua tài chính, định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản), quản lý bất động sản, bảo hiểm nhân thọ,cho vay có thế chấp, ngân hàng tiết kiệm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 02.01.22 07.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU INDOCHINE INSURANGCE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 55 STREET 178; PHNOM PENH-CAMBODGE
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 55 Street 178; Phnom Penh-Campodge
SỐ VĂN BẰNG 4-0038086-000
NGÀY CẤP BẰNG 23/08/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/10/2001
NGÀY HẾT HẠN 21/01/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.21 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.08.23 Công bố B | 2001.10.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger