You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44789
NGÀY NỘP ĐƠN 24/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU YIN XIANG CANH CHIM TREN BAI BIEN, hình YIN XIANG CANH CHIM TREN BAI BIEN
Hết hạn
YIN XIANG CANH CHIM TREN BAI BIEN, hình  YIN XIANG CANH CHIM TREN BAI BIEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 12 Xe máy, động cơ xe máy và linh kiện phụ tùng xe máy thuộc nhóm này.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU BEIHAI YINXIANG MOTORCYCLE INDUSTRY & COMMERCE CO.(CN)Teishangang Road, Beihai Guang Xi, China
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN TEISHANGANG ROAD, BEIHAI GUANGXI, CHINA
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 26/07/2005
SỐ VĂN BẰNG 4-0037236-000
NGÀY CẤP BẰNG 17/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
NGÀY HẾT HẠN 24/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.24 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.17 Công bố B | 2001.06.25 4325 LX4 Chuyển giao quyền sử dụng VBBH | 2004.08.11 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2005.06.08 4541 NH Yêu cầu sửa danh mục sản phẩm/dịch vụ | 2005.07.12
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger