You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44790
NGÀY NỘP ĐƠN 25/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU STOP SLIP STOP SLIP
Hết hạn
STOP SLIP  STOP SLIP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Chế phẩm dùng để làm sạch, phục chế, tu bổ và bảo quản sàn, và tất cả các sản phẩm khác thuộc nhóm này.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU JOHNSONDIVERSEY, INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 8310 16TH STREET, STURTEVANT, WISCONSIN 53177, USA.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177 U.S.A.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037052-000
NGÀY CẤP BẰNG 07/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
NGÀY HẾT HẠN 25/01/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.25 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.07 Công bố B | 2001.06.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger