You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44794
NGÀY NỘP ĐƠN 25/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU PROUD PROUD
Hết hạn
PROUD  PROUD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 12 Xe máy và phụ tùng xe máy
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất(VN)508 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 508 đường Trường Trinh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 30/11/2007
SỐ VĂN BẰNG 4-0037096-000
NGÀY CẤP BẰNG 09/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
NGÀY HẾT HẠN 25/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.25 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.09 Công bố B | 2001.06.25 4325 LX4 Chuyển giao quyền sử dụng VBBH | 2004.06.10 4325 LX4 Chuyển giao quyền sử dụng VBBH | 2004.06.14 4325 LX4 Chuyển giao quyền sử dụng VBBH | 2005.08.15 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2006.08.03 4325 LX4 Chuyển giao quyền sử dụng VBBH | 2006.09.26 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2007.11.27
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger