You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44797
NGÀY NỘP ĐƠN 25/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU Báo Đen SPUN POLYESTER Cơ sở S.X Nhất Trí, hình BAO DEN SPUN POLYESTER CO SO S X NHAT TRI
Hết hạn
Báo Đen SPUN POLYESTER Cơ sở S.X Nhất Trí, hình  BAO DEN SPUN POLYESTER CO SO S X NHAT TRI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 23 Chỉ may
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.04 26.03.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở Nhất Trí
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 7/7-7/8 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 7/7-7/8 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0037633-000
NGÀY CẤP BẰNG 28/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/08/2001
NGÀY HẾT HẠN 25/01/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.25 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.28 Công bố B | 2001.08.27
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger