You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44812
NGÀY NỘP ĐƠN 31/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU GLOBAL CROSSING GLOBAL CROSSING
Hết hạn
GLOBAL CROSSING  GLOBAL CROSSING
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 38 Dịch vụ viễn thông.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU GLOBAL CROSSING HOLDINGS LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Wessx House, 45 Reid Street, Hamilton, Bermuda Hm 12
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Wessex House, 45 Reid Street, Hamilton HM 12, Bermuda
SỐ VĂN BẰNG 4-0037213-000
NGÀY CẤP BẰNG 16/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091363
NGÀY HẾT HẠN 31/01/2020
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.31 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.16 Công bố B | 2001.06.25 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2004.01.30 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.12.11
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger