You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44823
NGÀY NỘP ĐƠN 31/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU CA FE Hải Ký, hình CA FE HAI KY
Hết hạn
CA FE Hải Ký, hình  CA FE HAI KY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán sỉ, lẻ cà phê xay.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.01 11.03.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở Nguyễn Thị Thêu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 8B Nam Bình, quốc lộ 51, phường 11, TP.Vũng Tầu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 8B Nam Bình, quốc lộ 51, phường 11, TP.Vũng Tầu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu
SỐ VĂN BẰNG 4-0037707-000
NGÀY CẤP BẰNG 11/07/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/08/2001
NGÀY HẾT HẠN 31/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.31 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.07.11 Công bố B | 2001.08.27
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger