You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44833
NGÀY NỘP ĐƠN 31/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU NEXEN NEXEN
Cấp bằng
NEXEN  NEXEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 12 Lốp xe, săm xe và vành xe.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nexen Tire Corporation : 30, Yusan-dong, Yangsan-city, Kyongsangnam-do, Korea : - (VI) WOOSUNG TIRE CORPORATION(KR)# 30, Yusan-Dong, Yangsan City, Kyongsangnam-Do, Korea. : 22/01/2010
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN # 30, Yusan-Dong, Yangsan City, Kyongsangnam-Do, Korea.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037276-000
NGÀY CẤP BẰNG 21/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091419
NGÀY HẾT HẠN 31/01/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.31 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.21 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.12.25 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2009.12.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.12.09 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2019.12.09
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger