You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44899
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU NEUTROGENA HEALTHY SKIN NEUTROGENA HEALTHY SKIN
Cấp bằng
NEUTROGENA HEALTHY SKIN  NEUTROGENA HEALTHY SKIN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Chế phẩm làm sạch da, chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm giữ ẩm cho da, mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc tóc, dầu gội và dầu xả, tất cả thuộc nhóm này. Nhóm 05 Chế phẩm tẩm thuốc để chăm sóc da và tóc, tất cả thuộc nhóm này.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "HEALTHY SKIN".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) JOHNSON & JOHNSON : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933, USA : - (VI) NEUTROGENA CORPORATION(US)5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, U.S.A. : 17/08/2016
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 5760 WEST 96TH STREET,LOS ANGELES,CALIFORNIA 90045, U.S.A.
SỐ VĂN BẰNG 4-0036975-000
NGÀY CẤP BẰNG 26/04/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090944
NGÀY HẾT HẠN 07/01/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.07 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.04.26 Công bố B | 2001.06.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.08.27 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2015.08.27 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2015.11.16 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.01.21
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger