You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44923
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU PREVNAR PREVNAR
Hết hạn
PREVNAR  PREVNAR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Dược phẩm các loại; cụ thể là vắc xin dùng cho người
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION(US)Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY 07940, U.S.A.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 30/05/2003
SỐ VĂN BẰNG 4-0037178-000
NGÀY CẤP BẰNG 14/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091403
NGÀY HẾT HẠN 14/01/2020
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.14 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.14 Công bố B | 2001.06.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.12.22
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger