You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44926
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU Thiên Hương THIEN HUONG
Cấp bằng
Thiên Hương  THIEN HUONG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 33 Rượu mùi các loại
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Cơ sở Hồ Thanh Ngoan : 153 Ô2 khu II, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 153 ô 2 khu II, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
SỐ VĂN BẰNG 4-0037503-000
NGÀY CẤP BẰNG 12/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090982
NGÀY HẾT HẠN 14/01/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.14 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.01.14 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.09.07 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.02.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger