You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44936
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU HARRODS ONLINE HARRODS ONLINE
Cấp bằng
HARRODS ONLINE  HARRODS ONLINE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Dịch vụ mua hàng hóa trực tuyến qua mạng máy tính toàn cầu.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ONLINE".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) HARRODS LIMITED : 87-135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL, England : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 87-135 BROMPTON ROAD, KNIGHTSBRIDGE, LONDON SW1X 7XL, ENGLAND
SỐ VĂN BẰNG 4-0037389-000
NGÀY CẤP BẰNG 29/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091364
NGÀY HẾT HẠN 14/01/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.14 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.29 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.12.11 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.12.20 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2019.12.20
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger