You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44962
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU tt, hình TT
Cấp bằng
tt, hình  TT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 19 Gạch men
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "tt".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty gạch men Thanh Thanh(VN)Khu công nghiệp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai : 09/10/2009 : - (VI) Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh : Đường số 1, KCN Biên Hoà I, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu Công nghiệp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
SỐ VĂN BẰNG 4-0037636-000
NGÀY CẤP BẰNG 28/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/08/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090882
NGÀY HẾT HẠN 14/02/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.14 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.28 Công bố B | 2001.08.27 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.08.13 4542 NH Yêu cầu sửa Mẫu nhãn hiệu | 2009.08.19 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2009.09.16 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2018.11.29
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger