You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44965
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU THANH QUANG ZEBEC, hình THANH QUANG ZEBEC
Hết hạn
THANH QUANG ZEBEC, hình  THANH QUANG ZEBEC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 12 Thuyền bơm hơi.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 18.03.02 18.03.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Thanh Quang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu kho lương thực xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Khu kho lương thực xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0037238-000
NGÀY CẤP BẰNG 17/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
NGÀY HẾT HẠN 14/02/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.14 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.17 Công bố B | 2001.06.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger