You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44966
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU TANG WELL TIENG NGAN TIENG RUNG GIOI TOT, hình TANG WELL TIENG NGAN TIENG RUNG GIOI TOT
Hết hạn
TANG WELL TIENG NGAN TIENG RUNG GIOI TOT, hình  TANG WELL TIENG NGAN TIENG RUNG GIOI TOT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 32 Nước ngọt, nước suối, xô đa, nước ép hoa quả, chè hạnh đào, nước ép hoa quả cô đặc, nước ép gừng
PHÂN LOẠI HÌNH 25.01.10 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU TANG WELL FOODS CO., LTD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1F No 230-1, Luen Mai Road, Nan Mei Li, Chang Hua City, Chang Hua County, Taiwan
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 1F No 230-1, Luen Mei Road, Nan Mei Li, Chang Hua City, Chang Hua County, Taiwan
SỐ VĂN BẰNG 4-0038245-000
NGÀY CẤP BẰNG 06/09/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/10/2001
NGÀY HẾT HẠN 15/02/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.15 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.09.06 Công bố B | 2001.10.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger