You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44969
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU OLAY VITANIACIN OLAY VITANIACIN
Hết hạn
OLAY VITANIACIN  OLAY VITANIACIN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Các loại vitamin, vitamin tổng hợp dùng trong kem giữ ẩm hoặc nước thơm
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, USA
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA
SỐ VĂN BẰNG 4-0037114-000
NGÀY CẤP BẰNG 09/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091402
NGÀY HẾT HẠN 15/02/2020
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt : Lầu 4, số 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh VIET IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.15 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.09 Công bố B | 2001.06.25 4325 LX4 Chuyển giao quyền sử dụng VBBH | 2008.01.11 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.12.22
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger