You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44974
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU CHUPA CHUPS, hình CHUPA CHUPS
Cấp bằng
CHUPA CHUPS, hình  CHUPA CHUPS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 25.01.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) ENRIQUE BERNAT F., S. A.(ES)Avda. Diagonal 662-664, 5th floor, 08034 - Barcelona, Spain : 04/06/2007 : - (VI) ENRIQUE BERNAT F., S.A. (Nay là: CHUPA CHUPS S.A.U.)(ES)WTC ALMEDA PARK 2, Placa de la Pau s/n, 08940-CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona), Spain : 05/12/2008 (VI) PERFETTI VAN MELLE S.P.A : Via XXV Aprile 7 20020 Lainate (MI) Italy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN AVDA, DIAGONAL 662-664, 5TH FLOOR, 08034-BARCELONA, SPAIN
SỐ VĂN BẰNG 4-0037155-000
NGÀY CẤP BẰNG 14/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090903
NGÀY HẾT HẠN 15/02/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.15 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.14 Công bố B | 2001.06.25 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2007.03.15 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2008.07.21 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.08.18 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.12.23
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger