You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44976
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU TÂN THANH TAN THANH
Cấp bằng
TÂN THANH  TAN THANH
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 07 Máy ép túi nilon.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Cơ sở Tân Thanh : 277 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh : - (VI) Cơ sở Tân Thanh(VN)199/12, 279 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh : 08/01/2010
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 199/12, 279 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0037056-000
NGÀY CẤP BẰNG 07/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091362
NGÀY HẾT HẠN 15/02/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.15 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.07 Công bố B | 2001.06.25 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2009.12.10 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.12.10 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2009.12.10 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2018.01.10 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.05.04 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2021.04.22
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger