You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44990
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU EDWIN, hình EDWIN
Cấp bằng
EDWIN, hình  EDWIN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình túi.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 09.03.20 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Edwin Co., Ltd. : 3-27-6, Higashi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-8537, Japan : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 27-6, HIGASHI NIPPORI 3-CHOME, ARAKAWA-KU, TOKYO, JAPAN
SỐ VĂN BẰNG 4-0037156-000
NGÀY CẤP BẰNG 14/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100258
NGÀY HẾT HẠN 15/02/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Ban Ca : 15B Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội BANCA
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.15 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.14 Công bố B | 2001.06.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.02.12 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2017.02.22 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2017.02.22 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.12.16
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger