You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45008
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU XUÂN HIềN, hình XUAN HIEN
Cấp bằng
XUÂN HIềN, hình  XUAN HIEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Kẹo mè xửng
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.09 05.05.22
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Cơ sở Xuân Hiền : 42/3A Lê Chân, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 42/3A Lê Chân, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
SỐ VĂN BẰNG 4-0037506-000
NGÀY CẤP BẰNG 12/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091230
NGÀY HẾT HẠN 21/02/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.21 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.12 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.11.10 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.08.28
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger