You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45015
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU BIOTED ROBI, hình BIOTED ROBI
Cấp bằng
BIOTED ROBI, hình  BIOTED ROBI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Phân bón sinh học dùng cho các thực vật sống dưới nước như tảo, rong.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.16
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty phát triển kỹ thuật Vĩnh Long (TNHH) : Số 69/21 đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long : - (VI) Công ty phát triển kỹ thuật Vĩnh Long (TNHH)(VN)73/19A Phó Cơ Điều, phường 3, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long : 15/06/2010
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 73/19A Phó Cơ Điều, phường 3, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
SỐ VĂN BẰNG 4-0037415-000
NGÀY CẤP BẰNG 30/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090637
NGÀY HẾT HẠN 21/02/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.21 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.30 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.06.10 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2010.06.02 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.03.29
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger