You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45028
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU ARTHUR ANDERSEN, hình ARTHUR ANDERSEN ARTHURANDERSEN
Hết hạn
ARTHUR ANDERSEN, hình  ARTHUR ANDERSEN ARTHURANDERSEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Phần mềm máy tính liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, tư vấn quản lý, kinh doanh, quản lý tài chính và phân tích tài chính, công nghệ thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu, phát triển và quản trị kinh doanh dùng trên website, trực tuyến và phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng máy tính. Nhóm 16 ấn phẩm, cụ thể là sách, thư có tin tức gửi thường xuyên về các tỉnh, bản báo cáo, tạp chí, sổ tay và sách hướng dẫn liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, tư vấn quản lý, kinh doanh, quản lý tài chính và phân tích tài chính, hoạt động kinh doanh trực tuyến, công nghệ thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu, phát triển và quản trị kinh doanh dùng trên website, trực tuyến, phương tiện thông tin đại chúng và mạng máy tính. Nhóm 35 Dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán và dịch vụ kinh doanh; dịch vụ thu thuế và dịch vụ tư vấn về đóng thuế; dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn về quản lý một doanh nghiệp và dịch vụ tư vấn về kế hoạch kinh doanh; dịch vụ tư vấn về nội quy kinh doanh; dịch vụ tư vấn về quá trình kinh doanh; dịch vụ cố vấn và tư vấn về việc sát nhập công ty, tiếp quản công ty và gạt bỏ một công ty; dịch vụ tư vấn về các hợp đồng chính phủ; dịch vụ quản lý dự án về lĩnh vực thiết kế hệ thống thông tin, về các điều nêu trong dự án, về cách chạy tìm nguồn hàng, về hệ thống lắp đặt thiết bị và thực hiện dự án; dịch vụ phân tích cụ thể là phân tích cạnh tranh và phân tích thị trường; dịch vụ đánh giá và định giá kinh doanh; dịch vụ sắp xếp và tổ chức các buổi triển lãm về thương mại và hội nghị thương mại liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, kinh doanh, quản lý kinh doanh, công nghệ thông tin và các hoạt động kinh doanh trực tuyến; dịch vụ gian trá kinh doanh và điều tra kinh doanh; dịch vụ tư vấn về nguồn nhân lực; dịch vụ tiếp thị qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp thông tin về lĩnh vực kế toán, thuế, kiểm toán, kinh doanh, quản lý kinh doanh, tài chính, thuế quốc tế, an ninh, luật lao động và luật doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ bán hàng trực tuyến cụ thể là bán truyện tranh, sách báo, tạp chí, sách về y học, phần mềm máy tính, giáo trình và chuyên đề nghiên cứu; dịch vụ cung cấp cơ hội kinh doanh để trao đổi thông tin và đàm phán các vấn đề liên quan đến chủ đề kinh doanh chính và thông tin liên lạc hiện số, năng lượng; tài chính, chăm sóc sức khoẻ, bệnh viện, bán buôn, về lĩnh vực kiểm toán toàn cầu và nội địa. Nhóm 36 Dịch vụ tư vấn về bảo hiểm và bất động sản; dịch vụ tư vấn và cố vấn về tài chính; dịch vụ tư vấn về thống kê bảo hiểm; dịch vụ đánh giá tài chính cho các doanh nghiệp kinh doanh, hàng hoá còn tồn kho, tài sản, thiết bị, việc cấp giấy phép, bất động sản, sở hữu trí tuệ và nguồn nhân lực; dịch vụ phân tích tài chính, đầu tư tài chính, tư vấn và cố vấn cho các đơn vị trực thuộc chính phủ, công ty tư nhân và công ty nhà nước; dịch vụ đầu tư vốn cho công ty tư nhân và nhà nước; dịch vụ quản lý rủi ro; dịch vụ tư vấn và định giá rủi ro về tài chính; vốn phát sinh và hoạt động của kho bạc Nhóm 41 Dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các buổi diễn thuyết, cuộc hội thảo, hội nghị, hội nghị chuyên đề và các lớp học, dịch vụ phát triển và phân phối thiết bị giáo dục có liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, tư vấn quản lý, kinh doanh, quản lý tài chính và phân tích tài chính, dịch vụ phát triển và thực hiện phần mềm máy tính, dịch vụ ứng dụng phần mềm máy tính, công nghệ thông tin và các hoạt động kinh doanh trực tuyến. Nhóm 42 Dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ thông tin, máy tính và hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến máy tính, hệ thống máy tính, phần mềm máy tính, mạng máy tính và bảo vệ hệ thống máy tính; dịch vụ máy tính cụ thể là thiết kế hệ thống máy tính, lập chương trình phần mềm máy tính, tích hợp hệ thống phần mềm máy tính và thực hiện phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ lắp đặt, thực hiện, mở rộng, bảo dưỡng và sửa chữa phần mềm máy tính và mạng máy tính, dịch vụ hoà giải, dịch vụ kiện tụng và giải quyết tranh chấp; dịch vụ cung cấp công nghệ thông tin; thiết kế website, phát triển mạng, máy chủ (tập hợp và lưu trữ thông tin trong một hệ thống), bảo dưỡng và tư vấn liên quan đến máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ARTHUR ANDERSEN LLP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 33 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60603, U.S.A
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 33 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60603, U.S.A
SỐ VĂN BẰNG 4-0045132-000
NGÀY CẤP BẰNG 11/02/2003
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2003
NGÀY HẾT HẠN 22/02/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.22 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 460 KN4 Đơn khiếu nại | 2002.05.30 263-Quyết cấp cấp bằng | 2003.02.11 Công bố B | 2003.03.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger