You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45030
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU GENESIS GENESIS
Hết hạn
GENESIS  GENESIS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Chất ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; các sản phẩm dược, thú y và vệ sinh; chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm dùng cho trẻ em; cao dán, vật liệu để băng bó; vật liệu để hàn răng và in dấu răng; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION(US)Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY 079940, U.S.A.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 30/05/2003
SỐ VĂN BẰNG 4-0037116-000
NGÀY CẤP BẰNG 09/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
NGÀY HẾT HẠN 22/02/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.22 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.09 Công bố B | 2001.06.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger