You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45040
NGÀY NỘP ĐƠN 23/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU NUTRAHOLD NUTRAHOLD
Hết hạn
NUTRAHOLD  NUTRAHOLD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Các thành phần hoá học trong nước xịt tóc.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, UNITED STATES OF AMERICA
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, United States of America.
SỐ VĂN BẰNG 4-0036955-000
NGÀY CẤP BẰNG 25/04/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
NGÀY HẾT HẠN 23/02/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.23 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.04.25 Công bố B | 2001.06.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger