You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45058
NGÀY NỘP ĐƠN 06/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU TL, hình TL
Hết hạn
TL, hình  TL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 16 Giấy vi tính đục lỗ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Tô Lịch (TOLICH CO., LTD.)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 144 tổ 8, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 144 tổ 8, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037011-000
NGÀY CẤP BẰNG 02/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
NGÀY HẾT HẠN 06/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.06 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.02 Công bố B | 2001.06.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger