You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45059
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU KIDS COLLECTION FOR YOUR LOVE, hình KIDS COLLECTION FOR YOUR LOVE
Hết hạn
KIDS COLLECTION FOR YOUR LOVE, hình  KIDS COLLECTION FOR YOUR LOVE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Sản phẩm may mặc. Nhóm 35 Dịch vụ buôn bán quần áo.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.07 02.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 45 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 45 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
SỐ VĂN BẰNG 4-0036695-000
NGÀY CẤP BẰNG 29/03/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/05/2001
NGÀY HẾT HẠN 07/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.07 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.03.29 Công bố B | 2001.05.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger