You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45081
NGÀY NỘP ĐƠN 19/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU HERO, hình HERO
Cấp bằng
HERO, hình  HERO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 34 Thuốc lá điếu, thuốc lá sợi, các vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, tẩu hút thuốc lá, gạt tàn, xì gà, bật lửa và diêm không phải loại được làm từ kim loại quý hiếm và tất cả các hàng hoá khác trong nhóm này.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình địa cầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY : Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia
SỐ VĂN BẰNG 4-0052429-000
NGÀY CẤP BẰNG 03/02/2004
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2004
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091031
NGÀY HẾT HẠN 19/01/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Ban Ca : 15B Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội BANCA
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.19 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 460 KN4 Đơn khiếu nại | 2003.06.04 263-Quyết cấp cấp bằng | 2004.02.03 Công bố B | 2004.03.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.09.16 4108 ĐN1 Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực VBBH | 2015.07.07 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.10.23
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger