You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45084
NGÀY NỘP ĐƠN 19/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU MAESTRO MAESTRO
Cấp bằng
MAESTRO  MAESTRO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Các sản phẩm chè.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) P.T. SARI INCOFOOD CORPORATION : Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
SỐ VĂN BẰNG 4-0049798-000
NGÀY CẤP BẰNG 20/06/2003
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2003
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091032
NGÀY HẾT HẠN 19/01/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Ban Ca : 15B Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội BANCA
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.19 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 460 KN4 Đơn khiếu nại | 2002.02.25 263-Quyết cấp cấp bằng | 2003.06.20 Công bố B | 2003.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.09.16 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.10.23
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger