You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45089
NGÀY NỘP ĐƠN 19/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU S.A.T.I.C SINCE 1895 Công ty CP Sản Xuất - Thương Mại - Xây Dựng Long Bình, hình S A T I C SATIC SINCE 1895 CONG TY CP SAN XUAT THUONG MAI XAY DUNG LONG BINH
Cấp bằng
S.A.T.I.C SINCE 1895 Công ty CP Sản Xuất - Thương Mại - Xây Dựng Long Bình, hình  S A T I C SATIC SINCE 1895 CONG TY CP SAN XUAT THUONG MAI XAY DUNG LONG BINH
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 19 Gạch, ngói nung các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.14 15.07.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Long Bình(VN)13 hương lộ 33, ấp Bến Đò, phường Long Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh. : 03/02/2004 : - (VI) Công ty cổ phần Sản xuất thương mại xây dựng Long Bình(VN)52/2C Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh : 18/09/2007 (VI) Công ty cổ phần sản xuất thương mại xây dựng Long Bình : 918-920 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 13 hương lộ 33, ấp Bến Đò, phường Long Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037110-000
NGÀY CẤP BẰNG 09/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090640
NGÀY HẾT HẠN 19/01/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.19 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.09 Công bố B | 2001.06.25 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2007.09.13 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.06.10 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2018.11.23
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger