You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45157
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU AC, hình AC A C
Hết hạn
AC, hình  AC A C
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 07 Thang máy
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.01 26.01.02 26.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Thang máy á Châu(VN)38 Trần Quý Khoách, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 38 Trần Quý Khoách, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 09/10/2009
SỐ VĂN BẰNG 4-0037097-000
NGÀY CẤP BẰNG 09/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091005
NGÀY HẾT HẠN 28/02/2020
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.28 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.09 Công bố B | 2001.06.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.09.11 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2009.09.11 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2018.07.20
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger