You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45159
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU CAFE RANG THIÊN THANH THIEN THANH CAFE RANG
Cấp bằng
CAFE RANG THIÊN THANH  THIEN THANH CAFE RANG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà phê rang.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Café Rang".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Cơ sở Thiên Thanh : 93 Nguyễn Huệ B, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 93 Nguyễn Huệ B, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
SỐ VĂN BẰNG 4-0037511-000
NGÀY CẤP BẰNG 12/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090845
NGÀY HẾT HẠN 28/02/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.28 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.12 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.08.04 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2014.06.04 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.04.16
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger