You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45165
NGÀY NỘP ĐƠN 29/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU AO AO
Cấp bằng
AO  AO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Mắt kính và phôi dùng làm mắt kính.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) AMERICAN OPTICAL IP CORPORATION : 80 Field Point Road, Greenwich, CT 06830, USA : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 80 FIELD POINT ROAD, GREENWICH, CT 06830
SỐ VĂN BẰNG 4-0037535-000
NGÀY CẤP BẰNG 13/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100241
NGÀY HẾT HẠN 28/02/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.29 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.13 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.02.10 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.01.13
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger