You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45178
NGÀY NỘP ĐƠN 29/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU VRC VIETROSCO, hình VRC VIETROSCO
Cấp bằng
VRC VIETROSCO, hình  VRC VIETROSCO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Thuỷ hải sản chế biến các loại.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "VRC" và hình địa cầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần thuỷ sản Số 5 : 100/26 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh : - (VI) Công ty xuất nhập khẩu và chế biến thuỷ sản đông lạnh số 5(VN)100/26 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh : 29/09/2006
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 100/26 Bình Thới, phường 14, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
SỐ VĂN BẰNG 4-0038223-000
NGÀY CẤP BẰNG 06/09/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/10/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091372
NGÀY HẾT HẠN 28/02/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.29 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.09.06 Công bố B | 2001.10.25 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2006.07.17 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2006.07.17 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2009.12.14 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.12.14 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2018.12.12 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2018.12.12
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger