You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45299
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU LSC, hình LSC
Cấp bằng
LSC, hình  LSC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Các loại thuốc trừ sâu bệnh bảo vệ thực vật.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.06 26.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Long Hiệp : Km 1929 quốc lộ 1, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Km 1929 quốc lộ 1, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037386-000
NGÀY CẤP BẰNG 29/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090584
NGÀY HẾT HẠN 07/01/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.07 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.29 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.05.29 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.03.23
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger