You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45300
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU THắNG LợI, hình THANG LOI
Hết hạn
THắNG LợI, hình  THANG LOI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Dép các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.11 05.13.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở Thắng Lợi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1946-1947 A Âu Cơ, phường 19, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 1946-1947 A Âu Cơ, phường 19, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0044673-000
NGÀY CẤP BẰNG 31/12/2002
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/02/2003
NGÀY HẾT HẠN 07/01/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.07 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2002.12.31 Công bố B | 2003.02.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger