You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45317
NGÀY NỘP ĐƠN 19/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU Uni Wipe UNI WIPE
Hết hạn
Uni Wipe  UNI WIPE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 16 Khăn giấy ướt và các sản phẩm dùng trong lĩnh vực vệ sinh được làm bằng giấy (cụ thể là khăn giấy, khăn ăn bằng giấy).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Wipe".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SYNCHAN CORPORATION
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 6 F, NO.152, Sec.3, Pei Hsin Rd, Hsin Tien City, Taipei, Taiwan.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 6 F, No.152, Sec.3, Pei Hsin Rd, Hsin Tien City, Taipei, Taiwan.
SỐ VĂN BẰNG 4-0049760-000
NGÀY CẤP BẰNG 20/06/2003
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2003
NGÀY HẾT HẠN 19/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.19 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 460 KN4 Đơn khiếu nại | 2001.10.22 263-Quyết cấp cấp bằng | 2003.06.20 Công bố B | 2003.07.25 4190 OD TL Khác | 2008.12.31 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.01.18
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger