You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45320
NGÀY NỘP ĐƠN 20/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU VIELINA - DPS 04 VIELINA DPS 04
Hết hạn
VIELINA - DPS 04  VIELINA DPS 04
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Thiết bị điện tử: thiết bị (hệ thống) tự động hoá giám sát đo lường và điều khiển các thông số môi trường các bể nuôi trồng thuỷ sản.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Viện nghiên cứu điện tử - tin học - tự động hoá
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 156A Quán Thánh, quận ba Đình, TP. Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 156A Quán Thánh, quận ba Đình, Thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0037311-000
NGÀY CẤP BẰNG 23/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
NGÀY HẾT HẠN 20/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.20 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.23 Công bố B | 2001.07.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger