You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45324
NGÀY NỘP ĐƠN 21/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU RICH Thiên Hồng RICH CTACKER, hình RICH THIEN HONG RICH CTACKER
Hết hạn
RICH Thiên Hồng RICH CTACKER, hình  RICH THIEN HONG RICH CTACKER
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Bánh kẹo các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 08.01.10 18.01.09 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở Thiên Hồng(VN)288/15 khu phố 2, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 288/15 khu phố 2, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 28/06/2010
SỐ VĂN BẰNG 4-0037051-000
NGÀY CẤP BẰNG 07/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100898
NGÀY HẾT HẠN 21/01/2020
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.21 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.07 Công bố B | 2001.06.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.06.11 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2010.06.11
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger