You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45332
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU Bích Đào BICH DAO
Hết hạn
Bích Đào  BICH DAO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà Phê bột
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở Bích Đào(VN)242/216 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 242/216 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 24/02/2004
SỐ VĂN BẰNG 4-0037662-000
NGÀY CẤP BẰNG 06/07/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/08/2001
NGÀY HẾT HẠN 21/02/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.21 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.07.06 Công bố B | 2001.08.27
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger