You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45338
NGÀY NỘP ĐƠN 02/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU EVERSUN, hình EVERSUN
Cấp bằng
EVERSUN, hình  EVERSUN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 ắc quy chì các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng : Đại lộ Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Phòng : - (VI) Công ty ắc quy Tia Sáng(VN)Đại lộ Tôn Đức Thắng, Thành phố Hải Phòng : 22/10/2004
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đại lộ Tôn Đức Thắng, TP Hải Phòng
SỐ VĂN BẰNG 4-0037449-000
NGÀY CẤP BẰNG 04/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090514
NGÀY HẾT HẠN 02/02/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.02 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.04 Công bố B | 2001.07.25 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2004.10.06 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.05.13 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.10.04
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger