You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45339
NGÀY NỘP ĐƠN 02/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU ProMinent PROMINENT PRO MINENT
Cấp bằng
ProMinent  PROMINENT PRO MINENT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 07 Máy bơm, đặc biệt là máy bơm định lượng chất lỏng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) PROMINENT DOSIERTECHNIK GMBH : Im Schuhmachergewann 5-11, D-69123 Heidelberg, Germany. : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN IM SCHUHMACHERGEWANN 5-11, D-69123 HEIDELBERG, GERMANY
SỐ VĂN BẰNG 4-0039552-000
NGÀY CẤP BẰNG 04/01/2002
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/02/2002
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091152
NGÀY HẾT HẠN 02/02/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.02 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2002.01.04 Công bố B | 2002.02.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.10.20 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.01.22
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger