You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45348
NGÀY NỘP ĐƠN 03/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU ERE ERE
Hết hạn
ERE  ERE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Nước Hoa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở Hương Lan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 237/18 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 237/18 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0037839-000
NGÀY CẤP BẰNG 23/07/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/09/2001
NGÀY HẾT HẠN 03/02/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.03 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.07.23 Công bố B | 2001.09.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger